Hjem

Årsmøte

Styret inkaller herved til årsmøte i Arbeidernes turn- og idrettsforening.

Tid og sted:

27. mars 2018
kl. 19:00
Laugsand bydelskafe
Thomas von Westensgt 32

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar til atifturn@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.atif.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte
Med vennlig hilsen Styret i ATIF

Velkommen til et nytt turnsemester

Semesteret for våren 2019 er snart i gang

Den første treningen starter tirsdag 15 januar og torsdag 17 januar. Husk å sjekke hvilket parti du eller barnet ditt er påmeldt

Juleavsluttning, Åpen hall og styremedlemmer?

Under finner du informasjon om den gledelige juleavsluttningen, den frydfulle åpne hallen og hvordan man kan bli med i styret til ATIF

Velkommen til semesterstart!

Første trening er i uke 37.

Tirsdag 11. og torsdag 13 september

Se timeplanen for mere informasjon.

Velkommen til alle gamle og nye medlemmer!

Velkommen til nytt semester høsten 2018!

Vi ønsker alle sammen velkommen tilbake til et nytt semester høsten 2018. Første trening er tirsdag 11 og torsdag 13 september, se timeplanen for mere info. Vi gleder oss!

Atif's facebookside

Kontakt oss

Rosenborghallen

atifturn@gmail.com
© Copyright. All Rights Reserved.