Tilbud

Tilbud og partier

Partiene gymlek:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener sammen (gymlek 2-4 år)
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen i ulike apparatmiljøer
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, trampoline og bom


På Gymlek 2-4 år skal en voksen være med på trening sammen barna. De voksne gjør at barna føler seg trygge, samtidig som de er en ressurs i aktiviseringen av barna. Her ønsker vi at voksne og barn skal leke sammen, oppnå mestring og ha mange gode opplevelser sammen. På treningene legges det opp til en felles oppstart og en felles avslutning, mens hoveddelen består av frilek i salen. Ofte blir en løype i apparatene presentert, men her er det barna som legger føringen for aktiviteten. Det viktigste er at barna har det gøy, blir sett og opplever mestring.

Partiet Gymlek 2012 og Gymlek 2013 er beregnet barn i alderen 5 og 6 år. Her ønsker vi at foreldrene oppholder seg i umiddelbar nærhet, men helst ikke nede i salen sammen barna. Her legges det fortsatt vekt på lek, men her kreves det at barna følger flere instrukser fra trener.


__________________________________________________________________

Partiene Idrettens grunnstige:

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • trampett
 • rytme


© Copyright. All Rights Reserved.

Atif's facebookside

Kontakt oss

Rosenborghallen

atifturn@gmail.com
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige som er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

__________________________________________________________________

Partiet Salto 12+:

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt – Allsidig – Lek – Turn – Oppvisning


Salto konseptet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:


- Fiksering – Balanse – Rotasjon – Fraskyv/stem – Landinger

- Parøvelser/Pyramider – Rytmisk arbeid med småapparater

- Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.

__________________________________________________________________

Partiet Rytmisk Gymnastikk:

Rytmisk Gymnastikk er en blanding av turn og ballett, og er en av de få idrettene som kun er beregnet for jenter. Sporten er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper (ball, tau, ring, køller og vimpel) og dans til musikk. Vårt parti er beregnet for jenter fra 3. trinn og opp som ønsker å bli kjent med sporten. Vi følger nasjonalt reglement og har som mål og konkurrere i krets og nasjonalt etterhvert. Treningene består av oppvarming, styrke, bevegelighet, apparatteknikk, program til musikk med mer..