Hjem

Årsmøte 2021



Kjære medlemmer 


Styret innkaller herved til årsmøte i Arbeidernes turn- og idrettsforening. 

Tid og sted:

9. juni 2021, kl. 18:00
Møtet blir digitalt i Google Meet. 


Påmelding sendes atifturn@gmail.com

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. mai (atifturn@gmail.com).  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner dere her

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte!



TOPIC OF PARAGRAPH


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text box for.

Nytt parti - Troppsgymnastikk 5.- 8. trinn.

Troppspartiet har trening på onsdager. Dette er ment som treningsdag to for de som etter hvert ønsker å konkurrere i troppsgymnastikk. Dette betyr at de som ønsker å delta på disse treningene også må delta på Idrettens grunnstige 5.-6. trinn eller Salto 12+ på torsdager.


Troppsgymnastikk består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn.