Hjem

HØSTEN 2020


NB!! Forsinket oppstart på grunn av vedlikeholdsarbeid i Rosenborghallen.

Treningene starter i uke 40.  


Da er påmeldingen åpnet for nye medlemmer. 


Alle våre parti har trening i Rosenborghallen. Velkommen til oss! 


Timeplan og pris finner dere her


Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Arbeidernes turn- og idrettsforening.

Tid:     Mandag 23. mars 2020 kl. 19:00. 

Sted:   Laugsand bydelscafè. 


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (atifturn@gmail.com) senest 1. mars.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.atif.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!


Innkalling

Nytt parti - Troppsgymnastikk 5.- 8. trinn.

Troppspartiet har trening på onsdager. Dette er ment som treningsdag to for de som etter hvert ønsker å konkurrere i troppsgymnastikk. Dette betyr at de som ønsker å delta på disse treningene også må delta på Idrettens grunnstige 5.-6. trinn eller Salto 12+ på torsdager.


Troppsgymnastikk består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn.

Vår Facebookside

Kontakt oss

Rosenborghallen

atifturn@gmail.com