Om oss


ATIF tilbyr et inkluderende turnmiljø, fylt med idrettsglede og mestring.


Vi ba
serer vår aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:


 Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 


Ut fra de felles verdiene i norsk idrett, har vi i ATIF tydeliggjort hva som skal prege klubben vår. Idrettsglede                     Samhold


Mestring                          TilhørighetDisse verdiene skal hjelpe oss til å

  • skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførselI et inkluderende miljø skal vi  legge til rette for mestring og idrettsglede for våre medlemmer og ivareta og utvikle alle uansett ferdighetsnivå.

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________