Tilbud

Tilbud og partier

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener sammen (gymlek 2-4 år)
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen i ulike apparatmiljøer
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, trampoline og bom


På Gymlek 2-4 år skal en voksen være med på trening sammen barna. De voksne gjør at barna føler seg trygge, samtidig som de er en ressurs i aktiviseringen av barna. Her ønsker vi at voksne og barn skal leke sammen, oppnå mestring og ha mange gode opplevelser sammen. På treningene legges det opp til en felles oppstart og en felles avslutning, mens hoveddelen består av frilek i salen. Ofte blir en løype i apparatene presentert, men her er det barna som legger føringen for aktiviteten. Det viktigste er at barna har det gøy, blir sett og opplever mestring.

Partiet Gymlek 2012 og Gymlek 2013 er beregnet barn i alderen 5 og 6 år. Her ønsker vi at foreldrene oppholder seg i umiddelbar nærhet, men helst ikke nede i salen sammen barna. Her legges det fortsatt vekt på lek, men her kreves det at barna følger flere instrukser fra trener.


__________________________________________________________________

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Idrettens grunnstige:

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige som er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • trampett
 • rytme


__________________________________________________________________

Salto 12+:

- Fiksering – Balanse – Rotasjon – Fraskyv/stem – Landinger

- Parøvelser/Pyramider – Rytmisk arbeid med småapparater

- Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt – Allsidig – Lek – Turn – Oppvisning


Salto konseptet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:


__________________________________________________________________

Troppsgymnastikk (tropp):

Troppsgymnastikk er en konkurransegren for lag innen turn som består av består av øvelsene trampett, tumbling og frittstående:

 

Det er et nyoppstartet konkurranseparti hvor gymnastene etter hvert vil være med å konkurrere som en tropp med 6 - 12 gymnaster. I ATIF ønsker vi at våre troppsgymnaster skal trene to ganger i uken, de som melder seg på partiet må derfor også melde seg på et av våre andre parti. 

__________________________________________________________________